הבחירה ack להמשיך מן המציאות

איזו בחירה המשתמש של ארון תקשורת שג'ק הוא מודאג, אני לא יודע איך לבחור טוב, ג'ק למעשה גורמת לבחירת כל מ מעשית, יכול להיות מתאים למשתמשים, הפרטים הבאים כדי להציג את שקעי תקשורת

. התקשרנו שתמשיך מן המציאות על פי צרכי המשתמש לבחור את המשתמשים לפי הסביבה שלהם, דרישות גובה הרמה לבחירת השקעים המתאים, אשר לענות של המשתמש צריך, יכול גם להפחית את המופע של מסוכן, ג'ק שיחק אפקט משמעותי.

כמו כן, המציאות גם דורש משתמש הזכות להשתמש את ג'ק, טווח הרמה להרים משקולות בקנה אחד עם ג'ק, כדי לא לגרום נזק ג'ק, גם יכול לשים להרים כבד בצורה חלקה, לעמוד בדרישות של המשתמש.

בנוסף, השקעים לבחור לא זהירה, המשתמשים צריכים מן המציאות, מסוגל לעשות עבודה טובה יותר, מהווה שום נזק לחיים של ג'ק.