לפני השימוש השקע עצמו לעמוד יציב

1. העמדה של הקרקע כדי לעשות את הבחירה. צריך לבחור ברמת הקרקע, פעולה זו מבטיחה חלקה להרים חפצים כבדים, אם הקרקע לא יציב, נוטה אי-התאמות, נגרמת סכנה.

2. עמידה חזק על הקרקע. כי שם הוא גם הנחת חפצים כבדים על השקע, אם הקרקע אינה חזקה מספיק, כדי להרים משקולות לאחר ההתנחלות של תקן גובה הרמה לא יכול להגיע.

3. כיצד ליצור תנאים לעמוד. הם בעיקר מעלית מיוחדת הקרקע אינה עונה על הדרישות, המשתמש צריך ליצור עמדה יציבה תנאים, לסייע המעלית מלאה של ארון התקשורת ג'ק.