כיצד משטח קשה כמפחית הפחתת רעש

להפחית את הרעש, להבטיח את היציבות של הפעלת מהווה דרישה מוקדמת עבור איכות כמפחית. איך להשיג מטרה זו, רבים חוקרים בבית ובחו ל יש לשים את הציוד מתחברים הנוקשות של הציוד עומס דינמי, רטט וגורמים רעש. שינוי השיטה, שלה עומס דינמי, תנודות מהירות למינימום, לצורך הפחתת רעש. גישה זו הוכיחה להיות שיטה יעילה בפועל.