למניעת חלודה ג'ק, מ בו זמנית מרובים

בוצעו על תנאי, ממניעה. יום גשום, הגשמים אינו מתמקד הגנה, סביבות לח כל הזמן השיטות הלא נכון או גרימת למשתמשים למנוע מצבים חלודה להתרחש.

על השני, מן השימוש. כאשר המשתמשים עושים שימוש התמקדות סביבה, להימנע ממגע עם כמה קל לגרום ג'ק אובייקטים חלוד יכול למנוע חלודה מתרחשת.

שלישית, זני תחזוקה. אנחנו משיכור למר לפני ג'ק יושקו אשר המינימאליים, איפה נזק גדול יותר, דרישת למשתמשים רגילים שימון של השקע, ניתן באופן יעיל מונע חלודה מתרחשת.