סיווג של נסיכים

(1) בורג נסיכים: בורג או המונעת על-ידי הבורג הרמת את השרוול כמו עליון נוקשה מרים שקע.

(2) שקעי תקשורת: להשתמש מדף עליון נוקשה מרים שקע.

(3) השקעים הידראולי: הבוכנה כמו עליון נוקשה מעליות של ג'ק או הידראולית.