השימוש של ג'ק בורג

1. לפני בדיקת שימוש השקע זה נורמלי, החלקים הם גמישים, יכולתי, ולהעריך כראוי את המשקל של חפצים כבדים, מבחר של משקל המתאים. ג'ק, אל תעמיס עומס יתר.

2. להתאים את הזרוע נדנדה על שיטת התמיכה, היד הראשונה בקוטב בכיוון השעון הולך מרחוק, הרמת שקע עלייה מהירה במשקל.

3. הכנס רוקר יטפל חור בין נעה מעלה ומטה הידית, משקולות כבדים עולים. בעת הרמת את השרוול על הקו האדום להפסיק לאלתר את ידית נעה. אם אתה צריך לרדת תמיכה להעביר בכיוון ההפוך, המשקל החל לרדת.