מה מסתובב ג'ק בורג?

בורג הרמה מכוון להילוך תולעת כיחידה אחת, לאלץ את בורג הרמה כדי לסובב, אבל לא לתרגם. אגוז נסיעה, המחובר לעומס, מונע על ידי סיבוב בורג ההרמה. שקע מסוג זה הוא אידיאלי עבור יישומים שאינם יכולים להכיל צינור הגנה בורג ולשמור מספיק מקום הרכבה.