ג'ק להיות בכל חלק של המכונית?

אם המשתמש הוא להחליף את צמיגי מכוניות, בדרך כלל קרוב לצד צמיג קורות יש באורבייטו, עמדה זו היא הרמה שקע מיוחד, תוכל לאפשר למשתמשים לבצע במהירות את העבודה מעלית.

אם למשתמש אין אפשרות למצוא את המיקום, אז אתה צריך המשתמש לבדוק יותר מפעם אחת, למצוא איזון תמיכה המכונית, להבטיח מאוזנת הכוללת מכונית נוחה להחלפת צמיג.